Jesteśmy na:

gg: 2989407

 

 

 

Organizujemy:

 

Polecamy
Jaki kanał telewizyjny najczęściej ogladasz?

Bezpieczny Powiat na terenie mszańskich szkół

Aktualności » Bezpieczny Powiat na terenie mszańskich szkół

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego nieustannie uczestniczą w prelekcjach na terenie szkół powiatu limanowskiego, podczas których przekazują kolorowe odblaski, pochodzące z realizowanego programu pn. „Bezpieczny Powiat Limanowski”. 8 listopada br. w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego udział w wydarzeniu wzięła Radna Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, odwiedzając szkoły na terenie Mszany Dolnej.

Podobnie jak w roku ubiegłym, dzięki pomocy Auto Moto Klubu Limanowa, na terenie powiatu limanowskiego odbywają się w szkołach prelekcje na temat ratownictwa medycznego, podczas których przedstawiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego przekazują uczniom odblaskowe gadżety. Podczas spotkania Ewa Filipiak Radna Powiatu Limanowskiego rozdawała odblaski.

Warto wiedzieć
Projekt „Bezpieczny Powiat Limanowski” współfinansowany jest w ramach programu "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017" współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań. Projekt ma na celu edukację dzieci i młodzieży z terenu powiatu limanowskiego w zakresie kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego innych uczestników tego ruchu.

Projekt zakłada upowszechnianie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zasad ratownictwa medycznego. Działania w ramach projektu skierowane są również do seniorów z terenu Powiatu Limanowskiego. Warto wspomnieć, że w ramach realizowanego przez powiat limanowski od 2015 roku projektu zakupionych zostało około 14 tys. materiałów odblaskowych, które były przekazane dzieciom, młodzieży a także seniorom.

Realizatorem projektu jest Powiat Limanowski, a Partnerami są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Auto - Moto - Klub Limanowa, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Limanowej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Pływalnia Limanowska.

 

GALERIA:
BRD - ZST-I w Mszanie Dolnej
BRD - ZSP w Mszanie Dolnej
BRD - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Dolnej

 

[inf. ze strony www.powiat.limanowa.pl]

 
 

Komentarze