Jesteśmy na:

gg: 2989407

 

 

 

Organizujemy:

 

Polecamy
Jaki kanał telewizyjny najczęściej ogladasz?

I Ty możesz uratować życie. Nowy rekord w RKO pobity!

Archiwum aktualności » I Ty możesz uratować życie. Nowy rekord w RKO pobity!

255 osób i 1684 powtórzeń RKO wykonała młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście biorący udział w konferencji pn. „I Ty możesz uratować życie” w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie z 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego. W imieniu Starosty Limanowskiego Jana Puchały, udział w wydarzeniu wzięła Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości oraz Monika Nawalaniec dyrektor limanowskiego PCPR.

16 października br. w ramach realizowanego przez Powiat Limanowski projektu pn. „Bezpieczny Powiat Limanowski”, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, zorganizowana została konferencja pn. „I Ty możesz uratować życie”. Projekt ma na celu edukację dzieci i młodzieży z terenu powiatu limanowskiego w zakresie kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego innych uczestników tego ruchu.

Konferencję rozpoczęła, dyrektor ZS im. KEN w Tymbarku Jolanta Dunikowska-Wszołek, która powitała zaproszonych gości. Następnie panel edukacyjny rozpoczął dr teologii ks. Jerzy Smoleń, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie, wykładem pn. „Nie bój się mówić, że jesteś krzywdzony”. - O przemocy mówimy, kiedy widzimy jej ślady na ciele - rozpoczął ks. Smoleń. - Nic przemocy nie usprawiedliwia - i nie jest to tylko problem marginesu społecznego - ta przemoc występuje w wielu domach, nawet tych normalnych poprzez przemoc psychiczną, czy nękanie.

Następnym prelegentem był nadkom. Wojciech Chechelski, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który zajmuje się problematyką przestępczości nieletnich oraz prewencji kryminalnej. Poruszył on temat „Cyberprzestrzeń – szanse, a nowe zagrożenia”. Warto dodać, że nadkom. Wojciech Chechelski jest twórcą projektu profilaktycznego realizowanego na terenie małopolskich szkół podstawowych pn. „Zagrożenia w Sieci, profilaktyka, reagowanie” dotyczącego zagrożeń związkach z korzystaniem z Sieci.

Następnie asp. sztab. Robert Bretner specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poruszył temat „Nowe narkotyki (dopalacze) - powiedz STOP”. - Narkotyki to cała gama pobocznych czynników, które wiążą się z nimi. To substancje, dzięki którym utracić można wolę nad samym sobą, czy stać się zależnym poprzez manipulację przez osoby drugie. Dzisiejsze narkotyki to substancje, które oddziaływują o 600 razy szybciej niż te, które kiedyś nazywane były tzw. podstawowymi - mówił asp. szt. Robert Bretner, który na co dzień pracuje w Zespole Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, a od 26 lat zajmuje się problematyką uzależnień wśród młodzieży.

Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziały Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości przypomniała, że 16 października obchodzimy “Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”. - Już po raz trzeci Powiat Limanowski zorganizował konferencję połączoną z akcją Bicia Rekordu w RKO, czyli Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej. Akcja, której celem jest promowanie nauki pierwszej pomocy włączył się Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku za co bardzo dziękuję Pani Dyrektor, opiekunom i młodzieży - przemawiając w imieniu Starosty Limanowskiego Jana Puchały, mówiła Justyna Tokarczyk. - Cieszę się, że po raz kolejny uczniowie z wielu szkół z terenu powiatu limanowskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie i tak aktywnie włączyli się w akcję. Przypomnę tylko że chodzi o to, aby jak największa liczba osób zaprezentowała na fantomach prawidłowo przeprowadzone sztuczne oddychanie i masaż serca.

Następnie przedstawiciel grupy ratunkowej R2 z Krakowa wygłosił prelekcję na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej połączonej z instruktażem RKO. Na koniec wykładu odbył się pokaz film edukacyjno – instruktażowego na temat udzielana pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.

Punktualnie o godzinie 12 w południe, podjęta została próba pobicia rekordu Powiatu Limanowskiego z poprzednich lat, by w jak największej liczbie osób prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie w czasie 30 min.

179 osób i 1304 powtórzeń RKO (30 uciśnięć i 2 wdechy) wykonała młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście biorący udział w konferencji. Natomiast równolegle w ZSTI w Mszanie Dolnej, przeprowadzono akcję, w której udział wzięły szkoły ponadgimnazjalne z terenu Mszany Dolnej. Ich rekord wyniósł: 76 uczestników oraz 380 powtórzeń. Zatem łącznie na terenie powiatu Limanowskiego w rekordzie udział wzięło 255 uczestników oraz wykonano 1684 powtórzeń RKO. Warto dodać, że w ramach realizowanego przez powiat limanowski od 2015 roku projektu zakupionych zostało około 14 tys. materiałów odblaskowych, które były przekazane dzieciom, młodzieży a także seniorom.

Konferencję poprowadził Mateusz Pietrzak z Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej, a organizatorami konferencji byli Powiat Limanowski oraz Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku. Partnerami wydarzenia byli: Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Auto Moto Klub Limanowa, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz Pływalnia Limanowska.

 

[informacja ze strony powiat.limanowa.pl]

 
 

Komentarze