Jesteśmy na:

gg: 2989407

 

 

 

Organizujemy:

 

Polecamy
Jaki kanał telewizyjny najczęściej ogladasz?

Już 1 maja odbędzie się 6. Bieg Ziemi Limanowskiej

Archiwum aktualności » Już 1 maja odbędzie się 6. Bieg Ziemi Limanowskiej

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Ziemia Limanowska zaprasza na szóstą edycję Biegu Ziemi Limanowskiej im. Świętego Jana Pawła II pod honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża, który połączony będzie z festynem parafialnym w Starej Wsi. Patronat honorowy m.in. pełnią Wiesław Janczyk Wiceminister Finansów i Jan Puchała Starosta Limanowski.


1 maja, w poniedziałek w Limanowej i Starej Wsi odbędzie się 6. edycja Biegu Ziemi Limanowskiej im. Świętego Jana Pawła II. Impreza sportowa połączona będzie z festynem przy parafii św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi. Bieg rozpocznie się sumą odpustową w Starej Wsi o godz. 11:00. W mszy św. uczestniczyć będą przedstawiciele świata pracy oraz działacze „Solidarności”. Po mszy świętej, na parkingu przy Karczmie Matras nastąpi otwarcie biura zawodów dla grup K16,K20, K30, K40, K50, K60, K70 oraz M16, M20, M30, M40, M50, M60, M70. Godzinę później zostanie otwarte biuro zawodów przed stadionem w Starej Wsi dla grup K1, K2, K3 oraz M1, M2, M3. Start grup zawodników rozpocznie się od godz. 14:10 do godz. 15:00. 

- Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa, a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów
 - mówi Stefan Hutek, dyrektor zawodów. - Natomiast co ważne - każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia, który potwierdza podpisem na karcie zgłoszeniowej 

Na godz. 16:00 organizatorzy zaplanowali obchody Święta Flagi oraz dekorację zwycięzców 6. Biegu Ziemi Limanowskiej. Nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu o życiu pochodzącego ze Starej Wsi ks. Ignacego Zonia, współtwórcy WiN-u. O godz. 17:00 rozpocznie się festyn parafialny.

Na bieg można zapisać się do 28 kwietnia (piątek) za pośrednictwem strony internetowej www.pifsport.pl.
 

Pobierz REGULAMIN BIEGU

 
 
 

Komentarze