Jesteśmy na:

gg: 2989407

 

 

 

Organizujemy:

 

Polecamy
Jaki kanał telewizyjny najczęściej ogladasz?

Konferencja podsumowująca projekt Bezpieczny Powiat Limanowski 2017

Aktualności » Konferencja podsumowująca projekt Bezpieczny Powiat Limanowski 2017

8 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Bezpieczny Powiat Limanowski 2017”. Spotkanie to zgromadziło przedstawicieli władz województwa i powiatu. Obecni byli również uczestnicy pierwszej edycji Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy, organizowanego we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i Auto Moto Klubu Limanowa.

Spotkanie zostało zainaugurowane przez Jana Puchałę – Starostę Limanowskiego, który przywitał przybyłych gości, wśród których byli m.in.: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Franciszek Dziedzina, Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, Członek Zarządu Powiatu Agata Zięba, Zastępca Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej insp. Dariusza Urbanik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej - bryg Janusz Kurzeja, Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej – Justyna Tokarczyk wraz z zastępcą – Pawłem Tokarczykiem, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Monika Nawalaniec, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej – Marek Urbański, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Zygmunt Biedroński, Dyrektor Pływalni Limanowskiej – Dawid Jasica, Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR – Mariusz Zaród, p limanowskiego GOPR – Adam Matras, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Limanowej - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego - podinsp. Mieczysław Wojtas, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego - podkomisarz Daniel Strug rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej Jolanta Mól, Prezes Auto Moto Klubu Limanowa – Jerzy Budacz, Wiceprezes Auto Moto Klubu Limanowa – Mirosław Kaja.

Zaproszenie na konferencję przyjęli również prelegenci: asp. szt. Robert Bretner – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nadkom. Wojciech Chechelski – ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dr Jerzy Smoleń – adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie

Podczas spotkania Jan Puchała – Starosta Limanowski podkreślił istotę projektu oraz jego pozytywne skutki w postaci podniesienia bezpieczeństwa w całym powiecie limanowskim i zwiększenie świadomości niesienia pierwszej pomocy. Wręczył również nagrody uczniom szkół ponadgimnazjalnych – laureatom I Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy.

Na podium stanęły szkoły:
I miejsce - Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku
II miejsce - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej
III miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

W ręce zwycięzców - uczniów z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku trafił defibrylator oraz upominki przygotowane przez partnerów projektu. Każda z uczestniczących w turnieju szkół otrzymała również certyfikat.

Podczas konferencji na ręce komendanta Komendy Powiatowej Policji w Limanowej insp. Dariusza Urbanika przekazane zostały 3 alkomaty naścienne, które będą zamontowane w obiektach policji w Limanowej, Mszany Dolnej oraz Tymbarku, gdzie będą dostępne dla mieszkańców.

Głos zabrała również Uruszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, gratulując powiatowi limanowskiemu realizacji projektu o tak isotnej tematyce. Zaznaczyła również, iż bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, a jego zwiększanie jest możliwe właśnie poprzez tego typu inicjatywy.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja projektu przedstawiona przez Pawła Tokarczyka – Zastępcę Dyrektora Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej, podsumowująca działania w ramach projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski 2017”.

Najważniejsze elementy projektu to:
• zakup i przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla Pływalni Limanowskiej,
• organizacja 20 prelekcji w szkołach dotyczących ratownictwa medycznego,
• stworzenie aplikacji mobilnej Bezpieczny Powiat Limanowski,
• zakup i przekazanie defibrylatora na wyposażenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej,
• zakup i przekazanie 3 alkomatów naściennych dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
• zakup materiałów odblaskowych dla dzieci i seniorów,
• kampania „Załóż dziecku odblask”

Merytoryczną część spotkania zainaugurował ks. dr Jerzy Smoleń, wygłaszając wykład o autoagresji wśród dzieci i młodzieży jako poważnym wyzwaniu dla rodziców, opiekunów i wychowawców.

Kolejnym prelegentem był asp. sztab. Robert Bertner, który nakreślił uczestnikom zdrowotne konsekwencje użycia nowych środków psychoaktywnych, po które często sięga dzisiejsza młodzież.

Ostatnim punktem konferencji był wykład nadkomisarza Wojciecha Chechelskiego, który przedstawił najczęstsze wyzwania internetowe, jakie podejmuje dzisiejsza młodzież, ich skutki oraz płynące z nich poważne zagrożenia.

Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania działań przeprowadzonych w ramach projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski 2017”, ale również szansą na pogłębienie wiedzy na temat dzisiejszych zagrożeń płynących głównie z dostępu do sieci, presji rówieśników czy sięgania po środki psychoaktywne. Konferencje prowadził Mateusz Pietrzak pracownik Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

GALERIA:
Konferencja Bezpieczny Powiat Limanowski
Konferencja podsumowująca projekt "Bezpieczny Powiat Limanowski 2017" - Powiat Limanowski

 

[inf. ze strony powiat.limanowa.pl]

 
 

Komentarze