Jesteśmy na:

gg: 2989407

 

 

 

Organizujemy:

 

Polecamy
Jaki kanał telewizyjny najczęściej ogladasz?

Kurs na certyfikat i licencję RN - 24-25.02.2018 Tychy

Aktualności » Kurs na certyfikat i licencję RN - 24-25.02.2018 Tychy

PROGRAM kursu na licencję i certyfikat RN w dniach 24-25 lutego 2018 r. w Tychach                               

1. Termin:
24-25 lutego 2018 (sobota, niedziela)

2. Miejsce: 
24 lutego 2018 – zajęcia teoretyczne w siedzibie Automobilklubu Ziemi Tyskiej ul. Barona 30 / 207 w Tychach
25 lutego 2018 – zajęcia praktyczne – Tor Prób FCA w Bieruniu, ul. Oświęcimska

3. Kierownik kursu:
Dominik Ochojski, tel. 696 452 201, e-mail: dominik.ochojski@pzm.pl Dodatkowy kontakt: Grzegorz Wróbel, tel. 603 606 754, e-mail: biuro@automobilklub.tychy.pl    

4. Zgłoszenia:
Opłata za kurs wynosi 600,-zł; w przypadku korzystania tylko z zajęć teoretycznych 300,-zł; koszt egzaminu wynosi  250,-zł. Wpłaty prosimy dokonać na konto Automobilklubu Ziemi Tyskiej nr 33 1020 2528 0000 0102 0114 0524 w terminie do 21 lutego br.. Egzamin poprawkowy został wyznaczony na dzień 18 marca 2018r. z odpłatnością 300,-zł. Pojemność kursu to 20-23 kursantów. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszenia z potwierdzoną wpłatą za kurs. Pierwszeństwo w kursie będą mieli członkowie Klubów i Automobilklubów ZO PZM Katowice.

5. Program kursu:
24 luty 2018 r. sobota 9:00 do 17:00 – zajęcia teoretyczne (Automobilklub Ziemi Tyskiej, ul. Barona 30, 43-100 Tychy):
- podstawowe informacje na temat struktury oraz działania Polskiego Związku Motorowego,
- omówienie regulaminów oraz przepisów FIA,
- zasady korzystania z systemu Inside,
- omówienie wszystkich rodzajów zawodów sportu samochodowego,
- zapoznanie z procedurami odbioru administracyjnego oraz badania kontrolnego,
- zaznajomienie z procedurami obowiązującymi na poszczególnych punktach sportowych odcinków specjalnych,
- omówienie zasady korzystania z książki drogowej, procedur związanych z zapoznanie z trasą oraz opisem odcinków specjalnych,
- procedura wypadkowa oraz raport powypadkowy
- podczas zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe po 15 min. oraz jedna obiadowa – 30 min.

25 luty 2018 r. niedziela – zajęcia praktyczne i egzamin - Tor Prób FCA w Bieruniu, ul. Oświęcimska:
08:00 do 12:00 – zajęcia praktyczne na torze zgodnie z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM;
12:30 do 14:30 – egzamin praktyczny część pierwsza i część druga;
15:30 – egzamin teoretyczny;
17:00 – podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu

6. Wykładowcy:
Jacek Spentany
Bogumił Hulist
Dominik Ochojski
Bartłomiej Gorajczyk

7. Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący – Dominik Ochojski – instruktor sportu samochodowego - licencja instruktora sportu samochodowego IS 47/16, licencja sędziowska – I 054/12,
Członek – Jacek Spentany, licencja zawodnika R 0081, licencja sędziowska I 505/12.
Członek – Bartłomiej Gorajczyk,  licencja sędziowska I 305/12

8. Postanowienia końcowe:
Dojazd  na kurs i egzamin własnym samochodem z manualną skrzynią biegów, min. dwoma siedzeniami (kierowcy i pasażera). Kursanci, którzy zamierzają złożyć dokumenty dot. wyrobienia licencji zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego na obowiązującym druku, zgodnie z REGULAMINEM UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SPORTU SAMOCHODOWEGO ORAZ LICENCJI ZAWODNIKA I LICENCJI KIEROWCY STOPNIA „RN”. Organizator nie zapewnia noclegów, ale może pomóc w jego organizacji.

9. W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy zainteresowanych na 3 dni przed terminem

Kierownik kursu
Dominik Ochojski

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 08.02.2018

 

[inf. ze strony www.pzm.pl]

 
 

Komentarze