Zgłoszenia do III-IV Rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Trial w dniach 04-05.06.2022 w Kamienicy muszą być wypełnione na oficjalnych formularzach (z podaniem nr telefonu kontaktowego zawodnika) i przesłane do sekretariatu zawodów do poniedziałku poprzedzającego zawody (30.05.2022) wraz z potwierdzeniem przelewu za wpisowe na konto organizatora nr 40 1240 4719 1111 0000 5182 1685, przy czym dopuszcza się przesłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną. Jedynie opłacenie wpisowego do poniedziałku poprzedzającego zawody gwarantuje przyjęcie w terminie zgłoszenia zawodnika do zawodów.

Wpisowe do zawodów od zawodnika zgłoszonego w terminie, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 180,00 PLN za każdą rundę, w której zawodnik uczestniczy.

Wpisowe do zawodów od asystenta zawodnika zgłoszonego w terminie, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 50,00 PLN za każdą rundę, w której zawodnik uczestniczy.

Wpisowe do zawodów od zawodnika zgłoszonego po terminie online lub w biurze zawodów, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 280,00 PLN za każdą rundę w której zawodnik uczestniczy.

Organizator może dopuścić do zawodów zawodnika po czasie oficjalnego odbioru technicznego i administracyjnego w dniu rajdu pod warunkiem opłacenia przez niego wpisowego w wysokości 360,00 PLN za każdą rundę w której zawodnik uczestniczy oraz przejścia indywidualnego odbioru technicznego i administracyjnego. Zostaje on umieszczony na końcu listy startowej.

Zawodnik, startujący w Mistrzostwach Polski musi określić, w jakiej grupie i klasie startuje (Grupa A, Grupa B, Grupa C, Klasa Młodzik, Klasa Junior, Klasa Otwarta, Klasa Senior Art. 01.8.1, Art. 01.8.2).

Zawodnik/uczestnik, startujący w Pucharze Polski musi określić w jakiej startuje grupie (Grupa A, Grupa B) i klasie (Żak, Maluch, Młodzik, Kobiety, Otwarta, Weteran, Elektryk, Classic, Amator) Art. 02.8.1, Art. 02.8.2).

Zgłoszenia przesłane po terminie (30.05.2022) będą przyjmowane zg. z Art. 01.8.6. ZRT 2022. Organizator nie przewiduje limitu zgłoszeń.

Więcej informacji w Regulaminach Uzupełnijących zawodów zamieszczonych na stronie interenetowej PZM: https://pzm.pl/regulaminy/trial

[inf. ze strony www.pzm.pl/zo/krakow]