Kurs na licencję RN 11-12 czerwca 2022 r.

1. Termin: 11-12 czerwca 2022 r. (sobota-niedziela)

2. Termin i miejsce:  11-12 czerwca 2022 r. ZO PZM Łódź, 91-120 Łódź, Aleksandrowska 2/8Automobilklub Łódzki – Motodrom ul. Aleksandrowska 147 91-008

3. Kierownik kursu: Piotr Płaczek

4. Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmuje Kierownik biura ZO PZM w Łodzi                     Piotr Płaczek 697-859-413,
e-mail: zarzad-okregowy.lodz@pzm.pl

Podpisany oryginał zgłoszenia na druku „Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy” należy dostarczyć do dnia rozpoczęcia kursu.
Opłaty za kurs należy dokonać na konto:

Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Łodzi

91-120 Łódź

ul. Aleksandrowska 2/8

Nr konta: 19 1500 1546 1215 4001 0408 0000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: Kurs na licencję RN „imię i nazwisko”

Odpłatność za kurs i egzamin wynosi 600 PLN.

Kandydaci na licencję Kierowcy stopnia RN, którzy mają odbyte (ukończone) minimum 4 KJS-y, SKJS, TIS lub 2 rundy RPPST/DDEC/HRSMP/HRPP chcąc uczestniczyć w takim kursie zobowiązani są do:

 1. Przedstawienia załącznika P (z potwierdzonymi ukończonymi imprezami)
 2. Wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, za które ustala się opłatę w wysokości 150,- PLN
 3. Wzięcia udziału w egzaminie (art. IV pkt. 2 i 3), za który ustala się opłatę w kwocie 250,- PLN

Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN. Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

5. Program kursu:

 • 11.06.2022 sobota zajęcia teoretyczne
  • 8:30-9:00 – przyjęcie uczestników kursu

9:00-14:00 – zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2019/Regulaminy/Licencje/14_obowia…

 • 14:00-15:00 – przerwa
 • 14:00-18:00 – zajęcia teoretyczne ciąg dalszy
 • 12.06.2022 niedziela zajęcia i egzamin praktyczny Motodrom (teren Automobilklubu Łódzkiego) Łódź ul. Drewnowska 147 / egzamin teoretyczny Łódź, Łódź, Aleksandrowska 2/8
  • 7:30-8:00 – przyjęcie uczestników
  • 8:00-12:30 – zajęcie praktyczne
  • 10:30-13:30 – egzamin praktyczny część pierwsza i druga
  • 13:30-14:15 – przerwa
  • 14:15-16:00 – egzamin teoretyczny
  • 16:00-17:00 – podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu

6. Kadra szkoleniowa:

 • Piotr Płaczek – sędzia sportowy licencja I 275/12, Instruktor Sportu samochodowego ISS 10/2008. Kierownik biura ZO PZM Łódź –  Kierownik szkolenia
  Bartłomiej Archman – sędzia sportowy licencja I 323/12, Przewodniczący OKSS w Łodzi Instruktor Sportu samochodowego lic IS 110/21,
 • Tomasz Łysoniewski – sędzia sportowy licencja I 322/12, sędzia techniczny, członek OKSS,

7. Komisja egzaminacyjna:

 • Przewodniczący: Piotr Płaczek – licencja ISS 10/2008
 • Członek: Bartłomiej Archman – licencja I 323/12, IS 110/21
 • Członek: Tomasz Łysoniewski – licencja I 322/12

8. Postanowienia końcowe:

Dojazd na kurs i egzamin własnym samochodem bez klatki bezpieczeństwa, z siedzeniami z przodu i tyłu. Kursantom zaleca się przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego.  W przypadku rezygnacji z kursu z jakiegokolwiek powodu wpisowe nie podlega zwrotowi, ale może być przeniesione na inny termin wskazany przez organizatora.

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 25.05.2022 r.

[inf. ze strony www.pzm.pl]