1. Termin:

18.11.2023 -19.11.2023 r. (sobota – niedziela)

2. Miejsce:

Sala wykładowa Szkoły Nauki Jazdy IMPULS – 38-400 Krosno, ul. Lniarska 10 – część teoretyczna

3. Kierownik kursu:

Andrzej Marszałek – tel. 606 500 240, e-mail: amkk@amkk.eu

4. Zgłoszenia:

Pisemne zgłoszenia na formularzu dostępnym na stronie: https://pzm.pl/regulaminy/rajdy, przyjmowane będą tylko na adres klubu: amkk@amkk.eu do dnia 16.11.2023 r.

Odpłatność za kurs wynosi 650 PLN, opłata za egzamin – 300 PLN.

Opłaty za kurs dokonywane muszą być na konto: BNP PARIBAS 54 1600 1462 1823 1594 3000 0001 Automobilklub Krośnieński, ul. Grodzka 10 38-400 Krosno – w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu.

Kandydaci na licencję Kierowcy stopnia ND-R, którzy mają odbyte (ukończone) minimum cztery KJS-y, SKJS, TIS lub dwie rundy RPPST/DDEC/HRSMP/HRPP, lub wznawiający licencję po 10 latach chcąc uczestniczyć w takim kursie zobowiązani są do:

a. przedstawienia załącznika P (nr 7) z potwierdzonymi ukończonymi SKJS lub KJS-ami,

b. wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, za które ustala się opłatę w wysokości 300 PLN

c. wzięcia udziału w egzaminie (art. IV pkt. 2 i 3), za który ustala się opłatę w kwocie 300 PLN Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300 PLN.

Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

5. Program kursu:

18 listopada 2023 r. – sobota – zajęcia teoretyczne:

09:00 – 09:30 przyjęcia uczestników kursu, kompletacja dokumentacji.

09:30 – 16:30 zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM i zamieszczonym na stronie https://pzm.pl/regulaminy/rajdy załącznik nr 13

16:30 – 17:15 Egzamin teoretyczny 17:30 – 18:00 podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu.

19 listopada 2023 r. – niedziela – zajęcia praktyczne i egzamin dla kierowców w godz. 10:00 – 15:00

6. Wykładowcy:

Andrzej Makaran – sędzia sportu samochodowego licencja I

Andrzej Marszałek – sędzia sportu samochodowego licencja I

Marcin Sokołowski – instruktor sportu samochodowego, sędzia sportu samochodowego kl. I

7. Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący – Marcin Sokołowski – instruktor sportu samochodowego – licencja Nr IS 115/22 – sędzia sportu samochodowego – licencja Nr S/SP I/10206

Członek – Andrzej Makaran – sędzia sportu samochodowego – licencja Nr S/SP I/10199

Członek – Andrzej Marszałek – sędzia sportu samochodowego – licencja Nr S/SP I/10119

8. Postanowienia końcowe:

Kursantom, którzy w tym roku zamierzają wyrobić licencję zaleca się przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy – przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego na druku zgodnie z Regulaminem Licencji Zawodnika i Licencji Kierowcy stopnia ND-R.

Udział w szkoleniu i egzaminie własnym samochodem z manualną skrzynia biegów i min 2 siedzeniami (kierowcy i pasażera).

Kierownik kursu Andrzej Marszałek

 

Zatwierdzono przez GKSS 10.10.2023r.

 

[info ze strony www.pzm.pl]