1. Termin:           11-12 listopada (sobota,niedziela)

2. Miejsce:       sala konferencyjna – TOR POZNAŃ, 62-081 Przeźmierowo ul. Wyścigowa 3 i Tor Poznań”  Przeźmierowo ul. Wyścigowa 3

3. Kierownik kursu:   Sławomir Pytlak tel.509 029 227  e-mail:  autosport@aw.poznan.pl

4.Zgłoszenia:    Zgłoszenia przyjmuje sekretariat klubu  tel. 665 799 883,  e-mail: autosport@aw.poznan.pl przy zgłoszeniu proszę podać rodzaj kursu tj. NDJ-C i ND-C

prosimy dokonywać wpłat na nasze konto: Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394 (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu) odpłatność za kurs wynosi 850 PLN

5. Program kursu:

11 listopada2023 r. sobota – zajęcia teoretyczne (Tor Poznań, Przeźmierowo ul. Wyścigowa 3 , Sala Konferencyjna) oraz zajęcia praktyczne -tor samochodowy

budynek administracyjno-hotelowy:

10:00 – 10:30    przyjęcia uczestników kursu.

10:30 – 12:30    zajęcia praktyczne na torze zgodnie z programem zatwierdzonym przez GKSS

12:30 – 13:30    przerwa obiadowa

13:30 – 16:30     zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS

 

 

12 listopada 2023 r. niedziela – zajęcia teoeretyczne i  egzaminy – Tor Poznań

09:00 – 11:00     zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS- ciąg dalszy

11:00 – 13:00     egzaminy praktyczne część pierwsza i część druga

13:00 – 14:00    egzamin teoretyczny

14:30 – 15:00     podsumowanie i wyniki egzaminów,  wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu

6.  Wykładowcy

Sławomir Pytlak

Przemysław Kaźmierczak

Tomasz Płaczek

7. Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący – Sławomir Pytlak – licencja instruktora sportu samochodowego ISS-12/2008, licencja sędziowska – S/SP I/10341,

Członek – Przemysław Kaźmierczak – trener sportu samochodowego TS 11/19, licencja sędziowska S/SP II/10567,

Członek – Tomasz Płaczek – licencja sędziego sportu samochodowego S/SP I/10354                                                        .

8. Postanowienia końcowe:

  • Dojazdna kurs i egzamin własnymsamochodem z manualna skrzynią biegów, dwoma siedzeniami /kierowcy i pasażera /oraz kaskiem.
  • Kursantom, którzy w tym roku zamierzają wyrobić licencję zaleca się przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego,

9.  W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy zainteresowanych na 2 dni  przed terminem

 

 

                                                                                                                        Kierownik kursu

                                                                                                                        Sławomir Pytlak

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 06.11.2023r.

 

[info ze strony www.pzm.pl]