1. Termin:
03-04.02.2024
2. Miejsce:
Hotel Fado, Marii Konopnickiej 6, 58-100 Świdnica
3. Kierownik kursu:
Marcin Jankiewicz 794 314 740
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez stronę https://forms.gle/dcaewtp9zmU7raKS7
Opłaty za kurs ND-R:
Wzięcie udziału w zajęciach teoretycznych, za które ustala się opłatę w wysokości 300,-PLN
Wzięcia udziału w egzaminie za który ustala się opłatę w kwocie 250,- PLN
Wzięcia udziału w egzaminie praktycznym za który ustala się opłatę w kwocie 300,- PLN
Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN. Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.
5. Program kursu:
03.02.2024 r. – zajęcia teoretyczne:
09:30 – 10:00 przyjęcia uczestników kursu, kompletacja dokumentacji.
10:00 – 18:00 zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/
zal._13_obowiazkowy_program_szkolenia_i_egzaminu_kandydatow_na_licencje_zawodnika_i_licencje_kierowcy_stopnia_nd-r_-_poprawionyv2.pdf
18:00 – 19:00 Egzamin teoretyczny
19:15 – 19:30 podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń, zakończenie
kursu
04.02.2024 r. – zajęcia praktyczne
Szkolenie na placu zgodnie z wytycznymi programu szkoleń – symulacje odcinka
specjalnego
6. Wykładowcy:
Maciej Mielniczyn – instruktor sportu samochodowego
Andrzej Ciopcia – sędzia sportu samochodowego – Licencja klasy I
Marcin Jankiewicz – sędzia sportu samochodowego – Licencja klasy I
7. Komisja egzaminacyjna:
Maciej Mielniczyn – instruktor sportu samochodowego
Andrzej Ciopcia – sędzia sportu samochodowego – Licencja klasy I
Marcin Jankiewicz – sędzia sportu samochodowego – Licencja klasy I
8. Postanowienia końcowe:
Kursantom, którzy w tym roku zamierzają wyrobić licencję zaleca się przedstawienie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia
psychologicznego.

Zatwierdzono przez GKSS PZM dnia 19.01.2024r.

 

[info ze strony www.pzm.pl]