1. Zakres szkolenia:

Szkolenie dla Sędziów Technicznych Sportu Samochodowego w zakresie
podstawowym, rozszerzone o następujące specjalności:

  • Rajdy Samochodowe,
  • Nowe przepisy dotyczące samochodów przeznaczonych do zawodów sportowych (ustawa –prawo o ruchu drogowym).

2. Termin: 13 – 14 kwietnia 2024r.

(sobota / niedziela)

3. Miejsce:

Część teoretyczna – Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy, ul. Łabędzia 6, Katowice;
Część praktyczna – Stacja Kontroli Pojazdów Automobilklubu Śląskiego, ul. Pszczyńska 13, Katowice.

4. Kierownik szkolenia:

Bartłomiej Urbański, tel. 663 445 474, e-mail: bartlomiej.urbanski@pzm.pl
Dodatkowy kontakt: Dominik Ochojski, tel. 696 452 201, e-mail: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl .

5. Zgłoszenia:

Opłata za szkolenie i egzamin (część praktyczna i teoretyczna) wynosi 130,-zł.
Wpłaty prosimy dokonać na konto Zarządu Okręgowego PZM Katowice: nr 68 1500 1445 1214 4001 0106 0000 w terminie do 11 kwietnia 2024r.
Do szkolenia będą dopuszczeni sędziowie sportu samochodowego posiadający ważną licencję
sędziowską na 2024 rok (kl. II i I) oraz spełniający kryteria wymienione w art. 11 Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego 2024. Zgłoszenia (na oficjalnym druku) będą przyjmowane do 11 kwietnia 2024 roku na adres mailowy:
zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl. Pojemność kursu to 20 osób. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszenia z
potwierdzoną wpłatą.

6. Program szkolenia:

Początek kursu godz. 10:00
Sobota, 13.04.2024 – część teoretyczna oraz egzamin (test jednokrotnego wyboru)
Niedziela, 14.04.2024 – część praktyczna (badanie kontrolne) oraz egzamin praktyczny.

7. Wykładowcy:

 

  • Wojciech Nowak
  • Bartłomiej Urbański
  • Dominik Ochojski

8. Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący – Wojciech Nowak – Delegat Techniczny GKSS ds. RSMP, RMPST; instruktor sportu samochodowego (licencja instruktora sportu samochodowego IS 88/19, licencja sędziowska nr S/SP I/10292),
Członek – Bartłomiej Urbański – Przewodniczący Zespołu Technicznego GKSS PZM; instruktor
sportu samochodowego (licencja instruktora sportu samochodowego IS 125/23, licencja sędziowska nr S/SP I/10063).
Członek – Dominik Ochojski – instruktor sportu samochodowego (licencja instruktora sportu samochodowego IS 47/16, licencja sędziowska nr S/SP I/10020),

9. W razie niskiej frekwencji (poniżej 6 osób) szkolenie może zostać odwołane o czym poinformujemy zainteresowanych do 11 kwietnia br.

Kierownik szkolenia
Bartłomiej Urbański

 

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 15.03.2024 r.

 

[inf. ze strony www.pzm.pl]