Jesteśmy na:

gg: 2989407

 

 

 

Organizujemy:

 

Polecamy
Jaki kanał telewizyjny najczęściej ogladasz?

Statut AMK

O nas » Statut AMK

ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny.§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Auto-Moto-Klub Limanowa” zwany w dalszym ciągu niniejszego statutu „Klubem”.

 

§ 2.

Klub jest masową organizacją złożoną w celu popularyzacji i organizowania sportu i turystyki motorowej oraz prowadzenia akcji zmierzających do rozwoju motoryzacji i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

§ 3.

1. Siedzibą władz klubu jest miasto Limanowa, 2. Teren działania Klubu obejmuje obszar całego Kraju. 3. Klub może współdziałać z organizacjami mającymi siedzibę zagranicą, których cele pokrywają się z celami działania klubu.

 

§ 4.

Klub posiada osobowość prawną i jest stowarzyszeniem zarejestrowanym.

 

§ 5.

Klub jest członkiem Polskiego Związku Motorowego.

 

§ 6.

Klub opiera działalność statutową na aktywności społecznej ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy.

 

§ 7.

Klub posiada godło, barwy i pieczęć z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

§ 8.

Klub ma prawo organizowania kół i delegatur bez ograniczeń na terenie swojej działalności.

 

 

 

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania.


 

§ 9.

Celem klubu jest:

 1. Organizowanie i popularyzacja sportu i turystyki samochodowej i motocyklowej.
 2. Organizowanie i popularyzacja carawaningu.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 10.

Cel ten Klub realizuje poprzez:

 1. Powszechne zrzeszanie automobilistów i motocyklistów oraz sympatyków motoryzacji w swoich szeregach.
 2. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki samochodowej, motorowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Organizowanie dla członków imprez kulturalnych, życia klubowego jak również pomocy technicznej i prawnej.
 4. Rozwijanie sportu samochodowego i szkolenia sportowego.
 5. Organizowanie zawodów samochodowych, motocyklowych na zlecenie Polskiego Związku Motorowego.
 6. Organizowanie turystyki motorowej.
 7. Branie udziału poprzez swoich członków w zawodach samochodowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i międzynarodowych imprezach turystyczno-motorowych.
 8. Opracowanie regulaminów sportowych w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowe.
 9. Współdziałanie z władzami i innymi organizacjami w akcji zapobiegania wypadkom drogowym.
 10. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez Polski Związek Motorowy.