Jesteśmy na:

gg: 2989407

 

 

 

Organizujemy:

 

Polecamy
Jaki kanał telewizyjny najczęściej ogladasz?

Uwaga! Nowa sygnalizacja świetlna na ul. M.B.Bolesnej

Aktualności » Uwaga! Nowa sygnalizacja świetlna na ul. M.B.Bolesnej

Od dnia 20.10 br. na terenie miasta Limanowa funkcjonować będzie drogowa sygnalizacja świetlna. Na drodze powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec, naprzeciw obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej (ul. Matki Boskiej Bolesnej) została oddana do użytkowania drogowa sygnalizacja świetlna, mająca na celu ułatwienie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych do działań ratowniczo-gaśniczych.

Jak informuje bryg. Janusz Kurzeja, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej: „Zastosowanie drogowej sygnalizacji świetlnej, umożliwiającej wyjazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych nie jest czymś nadzwyczajnym. Analogiczne systemy funkcjonują w sąsiedztwie innych komend czy tez jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP (Państwowej Straży Pożarnej – od red.) na terenie całego kraju. Tego typu rozwiązanie wskazuje § 10.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej”.

Zgodnie z z obowiązującymi przepisami taka sygnalizacja zobowiązuje kierowcę bezwzględnie do zatrzymania pojazdu przed sygnalizatorem. Podobna sygnalizacja drogowa instalowana jest na niektórych przejazdach kolejowych, sygnalizatory pulsują światłem czerwonym w chwili zbliżania się pociągu. Szczegółowo przedmiotową sytuacje opisuje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późń. Zm.), a precyzując § 98 ust. 5: „Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały”.

Jak pokazały testy sygnalizacji, kierowcy mają problem z interpretacją zastanej sytuacji, niejednokrotnie nie stosując się do poleceń sygnalizacji świetlnej, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym.

Strażacy z limanowskiej PSP apelują o rozwagę i ostrożność. „Sygnalizacja drogowa ma umożliwić nam sprawny, bezpieczny i szybki wyjazd do działań ratowniczych, do ratowania Państwa życia, zdrowia i mienia” – dodają.

Wykonanie ulicznej sygnalizacji świetlnej zostało sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

[inf. ze strony powiat.limanowa.pl]

  
 
 

Komentarze