Historia ratownictwa PZM

Polski Związek Motorowy realizując swoje cele statutowe prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie ratownictwa drogowego. Już w 1973 r. w Automobilklubach i Klubach sfederowanych w PZM zostały przeszkolone pierwsze grupy z zakresu ratownictwa drogowego. W 1976 r. odbył się I rajd szkoleniowy ratownictwa drogowego w Kampinosie, a w 1978 r. w Solinie. Imprezę tę przemianowano następnie na Zlot Ratowników Drogowych. i już pod tą nazwą odbył się on w 1996 r. w Limanowej, a w 1997 r. w Bydgoszczy. Od 1998 r odbywały się Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Drogowych między innymi w Kielcach, Bydgoszczy, Lublinie, Limanowej, Poznaniu, Jaśle i w Warszawie. Obecnie rozgrywane są Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych PZM, pierwsze odbyły się w Jastrzębiu Zdroju.

W 1991 r. w ramach Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska powołano Zespół d/s. Ratownictwa Drogowego, a w 1995 r. powstało Centrum Ratownictwa Drogowego PZM w Miedzianej Górze k/Kielc. W tym samym roku zostaje zorganizowane szkolenie, na którym pierwsi absolwenci otrzymują stopnie instruktorów ratownictwa drogowego PZM. Od 2001 r. powołane zostają kolejne Centra Szkoleniowe Ratowników Drogowych w Lublinie, Warszawie i w Bydgoszczy oraz Ośrodek Ratownictwa Drogowego w Poznaniu.

W 2000 r. Zespół d/s. Ratownictwa Drogowego PZM podjął działania w celu opracowania nowej instrukcji szkolenia ratowników drogowych, nowego wzoru legitymacji RD oraz książeczki RD dostosowując ją do standardów UE, ponadto

W 2001 r. podpisana zostaje umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy PZM, a Polskim Czerwonym Krzyżem w zakresie szkolenia, wykorzystania materiałów szkoleniowych, promocyjnych i wspólnego uczestnictwa w imprezach i zawodach.

Nadrzędnym celem ratownictwa drogowego PZM jest niesienie pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach drogowych i nie tylko im. Należy pamiętać, że na miejsce wypadku drogowego pierwszy nadjeżdża przypadkowy kierowca , a nie karetka pogotowia ratunkowego. I to od jego umiejętności udzielenia pierwszej, pomocy przedmedycznej zależy niejednokrotnie uratowanie ludzkiego życia. Dla zobrazowania, jak błyskawicznych działań to wymaga wystarczy powiedzieć, że w przypadku zatrzymania 2 podstawowych funkcji życiowych, to jest krążenia i oddychania, czas na uratowanie człowieka wynosi zaledwie 300 sekund. W przypadku takiego argumentu nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że pomoc przedmedyczna, tak często bagatelizowana, staje się niejednokrotnie dosłownie sprawą życia i śmierci. Cała działalność ratowników drogowych w zakresie niesienie pomocy przedmedycznej oparta jest na wolontariacie.

AMK Limanowa - ciekawostka
Historyczne znaczenie miało powołanie w ramach Klubu Zespołu Szybkiego Ratownictwa Sportowego.
Z sekcji przekształciła się w zawodowo działającą grupę w 1983 roku.
Taki zespół był wówczas jedyny w Polsce, a i teraz ma niewielu naśladowców. Miejscowa Kolumna Transportu Sanitarnego przekazała Klubowi Fiata 125 kombi. Członkowie własnymi siłami przystosowali samochód do funkcji ratowniczej oraz postarali się o potrzebny sprzęt techniczny. Posiadali urządzenia do cięcia blach i rozpierania karoserii. Wówczas tylko straż pożarna na szczeblu wojewódzkim posiadała taki sprzęt!
Nic też dziwnego, że zespół ratowniczy, współdziałający od początku ściśle z policją i pogotowiem ratunkowym, wzywany był do wypadków drogowych, w których trzeba było ciąć karoserię samochodu, by wydobyć ofiarę.
Do najbliższych zawodów: