Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Limanowskim

Aktualności » Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Limanowskim

  • foto: powiat.limanowski.pl
    foto: powiat.limanowski.pl

Już po kolejny Powiat Limanowski znalazł się w gronie podmiotów, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Limanowskim” , który będzie obejmował wykonanie nowych elementów oznakowania i wymianę oznakowania niekonwencjonalnego na przejściach dla pieszych w siedmiu lokalizacjach na terenie Powiatu Limanowskiego.

W ramach projektu planowana jest modernizacja przejść dla pieszych przy szkołach znajdujących się na drogach powiatowych z wyposażeniem w system aktywnej informacji. Poniżej zamieszczamy miejsca gdzie zostanie wykonany zakres prac:
1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie – Jastrzębie w m. Łukowica w km. 10+735
1551 K Limanowa – Chełmiec w m. Męcina w km. 10+699
1579 K Siekierczyna – Naszacowice w m. Przyszowa w km. 5+507
1580 K Zalesie – Jadamwola – Olszana w m. Jastrzębie w km. 8+561
1615 K Mszana Górna – Wilczyce w m. Łętowe w km. 2+820
1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w m. Nowe Rybie w km. 6+348
1622 K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra w m. Szczyrzyc w km. 7+360

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policjiw Limanowej, Stowarzyszeniem Auto Moto Klub w Limanowej, Powiatowym Zarządem Dróg w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Dodatkowo w ramach projektu planowana jest produkcja materiałów odblaskowych, które będą dystrybuowane przez Komendę Powiatową Policji w Limanowej. Zakupionych zostanie również 100 sztuk apteczek, które wspólnie z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym przekażemy opiekunom grup w szkołach średnich. Apteczki te będą przydatne podczas wycieczek górskich oraz sportowych wydarzeń w szkołach. Planowany jest również szereg działań profilaktycznych m.in. przeprowadzenie przez AMK Limanowa i KPP Limanowa 5 spotkań w szkołach Powiatu Limanowskiego dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze, w tym na przejściach dla pieszych. Podczas tych spotkań uczniom zostaną rozdane materiały odblaskowe.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca do grudnia 2018 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 100 tys. zł. Poziom dofinansowania to 80%.

 

[inf. ze strony: powiat.limanowski.pl]

 
 

Komentarze